option image

dermamelan® intimate

PIGMENT CONTROL PROFESSIONAL SOLUTIONS INTIMATE

en professionell depigmenteringsmetod för intima områden. Den är särskilt utvecklad för underliv, perineum, anus, venusberg, insidan av låret och ljumskarna. Metoden är unik för sin dubbla verkan, intensiv korrigering och pigmentreglering. Man ser synliga resultat redan efter en enda klinikbehandling. Metoden har utvecklats i samarbete med specialistgynekologer.

problem: hyperpigmenteringar i intimområdet


Många kvinnor söker lösningar för att behandla defekter i intimområdet och efterfrågan på estetiska gynekologiska behandlingar ökar globalt. Det är idag en av de snabbast växande områderna.

Många oroar sig alltmer för hyperpigmenteringar i intimområdet. En av anledningarna till den ökade efterfrågan på lösningar är den negativa effekt detta har på patientens välbefinnande på en fysisk och emotionell nivå.

Pigmenteringar vid intimområdet har flera olika orsaker. Intimområdet kan bli mörkare på grund av vävnadernas åldrande, genetiska anlag och yttre faktorer, till exempel friktion, hårborttagning, åtsittande kläder och hormonella förändringar (preventivmedel, graviditet och liknande).

dermamelan® intimate: depigmenteringslösningen för intima delar


mesoestetic® erbjuder en unik metod för att korrigera pigmentfläckar med en enda klinikbehandling och förbättra intimområdets kvalitet, utseende och förmåga att dra ihop sig. Metoden är särskilt framtagen för att fungera effektivt och verka skonsamt på den känsliga huden i detta område.

dermamelan intimate® är en antiaging- och depigmenteringsmetod som korrigerar och reglerar effektivt på kort sikt och på lång sikt i underliv, perineum, anus, venusberg, insidan av låret och ljumskarna.

Den nya metoden dermamelan intimate har en exklusiv kombination av aktiva ingredienser vars depigmenterande effekt kompletteras genom att verka även på den inflammatoriska processen:

[meso] intimate system kombinerar innovativa aktiva ingredienser som verkar tillsammans och kompletterar varandra. Systemet har maximal effekt och tolereras väl tack vare inkapslade liposomer.

[GL] inflamm bidrar till att kontrollera effekterna av den inflammatoriska processen, främjar en gradvis depigmentering och underlättar för immunförsvaret att återställa hudens balans och minska reaktioner och överkänslighet.

Metoden består av ett protokoll i 2 faser: intensiv depigmentering på klinik i fas 1 och en behandling hemma i fas 2.

dermamelan® intimate: resultat


IN VIVO-STUDIER

In vivo-studier visar att dermamelan intimate är en säker och effektiv metod för att behandla hyperpigmenteringar i intimområdet på olika hudfärger och ger resultat efter en enda session.

IN VITRO-STUDIER

MELANINSYNTESEN (1) HÄMMAS TILL 100 %

Man har studerat förmågan hos [meso] intimate system® att hämma melaninproduktionen i en kultur av melanocyter:

[meso] intimate system® visar en hämmande effekt på melaninsyntesen. Efter 48 timmars exponering för [meso] intimate system® återgår melaninnivån till sin basala nivå.

El espectro solar

-FRIGÖRANDET AV IL-6 MINSKAR MED 88 %

Den antiinflammatoriska kapaciteten hos [GL] Inflamm® har utvärderats genom att mäta IL-6 i en kultur av melanocyter.

[GL] Inflamm® visar sig ha en reglerande effekt på IL-6, som är ett proinflammatoriskt cytokin.

Efter 48 timmars exponering för [GL] Inflamm® minskar frigörandet av inflammatoriska celler med 88 %.

El espectro solar

ETT AKTIVT ÄMNE MED LIPOSOMER FRIGÖR 8 GÅNGER MER AKTIVA ÄMNEN ÄN ETT UTAN LIPOSOMER

Man har tittat på överföringsförmågan hos de aktiva ingredienserna med liposomer och jämfört deras förmåga att tränga in i hornlagret och basallagret.

Det aktiva ämnet med liposomer visar en 8 gånger högre koncentration i det djupaste skiktet av överhuden, som är målet för det aktiva ingredienserna och där det har gynnsamma effekter på cellnivå.

El espectro solar
produkter