huden och olika hudtillstånd

I den klassiska anatomin definierades huden som ”involucrum corporis humani”, det vill säga människokroppens hölje. Konceptet förmedlade hur huden som organ bildar en gräns och spelar en viktig roll för utseendet.

huden
den yttre barriären

Huden är människokroppens största organ. Den täcker en yta på nästan 2 m2 och väger motsvarande cirka 6 % av kroppsvikten.

Huden skyddar kroppens inre organ mot den yttre miljön. Det betyder dock inte att huden är helt avskild från förhållanden i omgivningen. Externa faktorer och organets funktioner påverkar varandra och det samspelet bidrar till att forma hudens utseende.

1
2
3
4
5
6

blodkärl

1. Blodkärl

Blodkärlen i läderhuden är tunna kapillärer som kommer från förlängningar av lite större kärl i underhuden.

Nätverket av blodkärl i läderhuden tillför inte bara syre och näringsämnen till cellerna och strukturerna i det här lagret, utan ger även näring till cellerna i överhuden som saknar blodkärl.

Läderhuden tillsammans med blodkärlen och svettkörtlarna spelar en viktig roll för att reglera vår kroppstemperatur.

hudens funktion

2. Hudens funktion

Det finns två typer av nerver i läderhuden:

Motoriska nerver: stimulerar blodkärl, körtlar och den lilla muskeln som får håret att resa sig.
Sensoriska nerver: är fria nervändar eller känselkroppar som reagerar på värme och kyla, tryck, beröring och smärta.

De stimulus som tas emot av hudens yta fångas upp av sensorerna i läderhudens nervändar och känselkroppar. De skickar sedan vidare informationen till hjärnan, som bearbetar den och ger en reaktion.

hudens bihang

3. Hudens bihang

Hudens bihang är yttre delar av huden. Det finns tre grupper:

Hår och talgkörtlar: celler och vävnader med olika funktioner som tillsammans formar vårt hår och dess bihang: talgkörtlar, apokrina svettkörtlar och den lilla muskeln som får håret att resa sig.
Merokrina svettkörtlar.
Naglar.

överhud

4. Överhud

Överhuden skyddar kroppen från yttre faktorer påverkan:

Fysiska: rsolstrålning, skador, sår och liknande.
Kemiska: substanser och ämnen som tränger in i huden
Biologiska: patogena bakterier (bakterier, svampar och liknande).

Den skyddar kroppen från att förlora vatten och förhindrar att huden torkas ut genom att bilda keratin, så kallad keratinisering producera melanin, så kallad melanisering.

läderhud

5. Läderhud

Läderhuden ger huden styrka och elasticitet. I den finns hudens bihang, cirkulerande blod- och lymfkärl och hudens känselkroppar och fria nervändar. Den består av bindväv som innehåller:

Hudceller: fibroblaster, histiocyter och mastceller kan ta upp och bryta ner främmande partiklar och skydda läderhuden mot mikroorganismer.

Hudens fibrer: läderhuden består till 90 % av kollagen, elastiska och retikulära fibrer.

underhud

6. Underhud

En slags bindväv som kallas fettvävnad. Mängden underhudsfett varierar på olika delar av kroppen och beroende på kön och näringstillstånd. Det finns två olika grupper: androida (typiska för män) och gynoida (typiska för kvinnor).

Viktiga funktioner
Skyddande: dämpar slag, skador och liknande.
Ämnesomsättningen: fettvävnaden är en energireserv.
Estetisk: fettvävnaden ger form åt vår kropp.
Värmeisolerande: fettet fungerar som värmeisolering.

åldrande
hudens åldrande

Hudens åldrande är en gradvis process som visar sig som en rad förändringar i hudens utseende och struktur.

Dessa förändringar är relaterade till att tiden går (genetiskt eller inneboende åldrande), vi exponeras för solens strålar (fotoåldrande), vår livsstil och andra yttre faktorer i miljön. Därför motsvarar hudens åldrande inte alltid vår faktiska ålder, utan speglar snarare hudens biologiska ålder.

Enligt den skala som togs fram av dr Glogau kan hudens åldrande klassificeras i 4 grader utifrån nivån på över- och läderhudens skador. De 4 stadierna av åldrande behandlas olika och i tur och ordning.

Grad I:

  Förändringar
 • Hudens oxidation påskyndas och fria radikaler får större inverkan.
 • Huden förlorar mer fukt och nivåerna av aminosyra och protein minskar.
 • Cellväggen försvagas.
 • Konsekvenser
 • Huden förlorar sin lyster.
 • De första uttrycksrynkorna börjar synas.
 • Fina rynkor uppstår.

Grad II:

  Förändringar
 • Fibroblasternas synteskapacitet minskar vilket leder till att nivåerna av kollagen och elastin minskar.
 • Bindväven och grundsubstansen som ger stadga åt läderhuden minskar och får sämre kvalitet.
 • Konsekvenser
 • Läderhuden blir tunnare vilket leder till att den blir mindre fast och mindre spänstig.
 • Rynkorna blir djupare.

Grad III:

  Förändringar
 • Minskning av antalet celler som mognar och ger huden struktur (cellförnyelsen går långsammare).
 • De metaboliska processerna som kompenserar för den normala försämringen av huden blir mindre effektiva.
 • De yttre lagren av överhuden försvagas och kvaliteten på hudens stödjevävnad försämras.
 • Konsekvenser
 • Huden tappar gradvis sin elasticitet och blir mindre fast.
 • Djupa rynkor uppstår.

Grad IV:

  Förändringar
 • Cellförbindelserna i hudens yttre lager börjar att fungera sämre.
 • Talg- och svettkörtlarnas metaboliska funktion försämras eller slutar att fungera.
 • Hyperkeratos uppstår i hornlagret (huden blir grövre).
 • Konsekvenser
 • Ansiktet börjar att tappa formen.
 • Huden blir skörare.
 • Mycket djupa rynkor uppstår.

pigmentering
pigmentfläckar

Hyperpigmentering är godartade förändringar som gör huden mörkare. De uppstår på grund av störningar i melaninproduktionen och melaninets spridning i överhuden.

Mer än 90 % av alla ljushyade personer över 50 år har pigmentfläckar.

De vanligaste typerna av pigmentförändringar är:

Melasma:

Melasma eller kloasma är en hyperpigmentering som uppstår i områden som utsätts för solen. Det är särskilt vanligt i ansiktet. Fläckarna är stora, mörkbruna och oregelbundet formade och brukar visa sig i ansiktet, pannan och på överläppen. De kan uppstå på grund av hormonförändringar som stimulerar melanocyterna.

Det är vanligt att gravida kvinnor och kvinnor som äter p-piller får dem. De är även vanliga i klimakteriet. Den här typen av hudförändring förvärras av solen.

Det finns två olika typer:

 • Central: panna, näsa, haka, överläpp och kinderna
 • Kindcentrerad: kinder och näsa

PIH:

Postinflammatorisk hyperpigmentering (PIH) gör huden mörkare. Det visar sig i form av fläckar i olika storlekar. PIH orsakas av en förökad melaninsyntes som är ett svar på en inflammation eller skada på huden.

Om överskottet av melanin uppstår i överhuden har hyperpigmenteringen en brunaktig nyans.
Om överskottet av melanin produceras i underhuden får det en blågrå färg.

PIH kan förekomma på alla hudtyper, men är vanligare på hudtyper i den övre delen av skalan, till exempel V och VI, och det drabbar män och kvinnor i samma utsträckning.

Solfläckar:

Solfläckar är hudfläckar som kommer med åldrandet och exponering för ultraviolett strålning från solen. De varierar i färg från ljusbruna till röda eller till och med svarta. De visar sig i de områden som är mest utsatta för solen, särskilt händer, ansikte, axlar, armar och panna. Man kan även få dem på huvudet om man saknar hår.

Från 40-årsåldern blir huden sämre på att återuppbygga och återhämta sig efter exponering för solen. Därför är solfläckar vanliga i den här åldersgruppen, särskilt hos personer som tillbringar mycket tid i solen.

Åldersfläckar:

Åldersfläckar är brunaktiga fläckar som kan vara från några millimeter till 1–2 cm i diameter. Fläckarna kan vara ljusare eller mörkare. Ytan är slät och fläckarna är tydligt definierade. De uppträder vanligtvis någon gång i 40-årsåldern på grund av solens effekter med åren och eftersom melaninet med åldern fördelas mer oregelbundet i överhuden.

De är vanligare i områden som utsätts mycket för solen, till exempel ansiktet, handryggen och urringningen. Fläckarna är bruna och släta. Oftast är de ovalt formade.

Fräknar:

Fräknar är en medfödd pigmentförändring som uppstår när man utsätts för solljus. Den medicinska termen för fräknar är efelider.

Fräknar är ljusbruna eller rödaktiga fläckar på några millimeter i diameter. De är främst vanliga hos rödhåriga eller blonda personer med ljusa ögon. Man får ofta mer fräknar med åldern.

De finns främst i ansiktet, på halsen, underarmarna och benen. Under sommaren kan de även visa sig på axlarna, armarna och låren.

känslig hy
problem med blodcirkulationen

Mikrocirkulationen är det system som kroppen använder för att förse vävnaderna med näring och avlägsna rester och avfall från cellerna.

Känslig hud är ofta skör och rodnar och irriteras lätt. Framför allt reagerar den snabbt på olika typer av påfrestningar. De här reaktionerna beror på förändringar i barriärfunktionen, som leder till att överhuden är extra känslig för stimulus. Påfrestningarna kan delas upp i två grupper:

- EYttre faktorer: väder, ljus, kosmetika, föroreningar och liknande

- Inre faktorer: stress, särskilda patologier, trötthet och liknande

Erytem:

Erytem är en hudrodnad som beror på onormalt stor blodtillförsel som orsakas av att blodkärlen utvidgar sig. Det är ett symptom som visar sig vid olika typer av hudpatologier. Det är vanligtvis det mest synliga tecknet på att något händer i huden och storleken avgörs av vad det är som händer.

Det finns två typer av erytem: det som orsakas av solen och det som orsakas av emotionella faktorer.


Erytem på grund av solen (framkallad) har följande symtom:

 • Huden rodnar på grund av exponering för solen
 • Det visar sig tydligare på hudtyperna I, II
 • Utvidgade blodkärl

Emotionellt erytem (spontan) har följande symtom:

 • Rodnade kinder
 • Lokal utvidgning av blodkärlen
 • Nervändarna stimuleras

Erytos:

Det är en rodnad i ansiktet (främst i mitten av ansiktet). Den beror på att cirkulationen i venerna går långsammare.

Det kan utlösas av varma drycker eller varm mat, temperaturförändringar eller känslor. Till en början är rodnaden tillfällig, men gradvis blir den permanent.

Couperos:

Couperos är en förändring av blodkärlen i ansiktets och halsens underhud och som gör att huden rodnar. Det är som ett nätverk av små utvidgade blodkärl på en yta med erytros.

Det är vanligare på tunn, ljus, känslig och blek hud, som lätt rodnar eftersom överhuden är mycket tunn. De här ytliga blodkärlen har nästan ingen elasticitet. Den här typen av rodnad uppstår lätt om blodflödet plötsligt ökar mycket och blodkärlens elastiska förmåga är svag.

Couperos påverkas av externa faktorer (kemiska medel, blåmärken, faktorer i miljön) och inre faktorer (störningar i matsmältningen, nervositet, stress och annat).

Rosacea:

Rosacea är en kärlsjukdom i ansiktet som uppträder som en konsekvens av en lång utveckling i fyra steg: erytem, erytros, kouperos och rosacea. Det kan förväxlas och ibland förekomma tillsammans med acne vulgaris och/eller seborroiskt eksem.

Rosacea drabbar båda könen, men är nästan tre gånger vanligare hos kvinnor (med hög incidens under klimakteriet). Det brukar utvecklas mellan att man är 20 och 60 år.

Rosacea förekommer främst i ansiktet. Rodnad i hårbotten eller på öronen tyder ofta på något annat eller att det även förekommer andra patologier.

acne
fet hud och acne

Acne är mycket vanligt. Mellan 80 och 90 % av befolkningen lider av det under hela sitt liv, och 74 % av alla i åldrarna 12 till 18 år har akne.

Det orsakas av ett överskott av androgener och är resultatet av en serie olika utlösande faktorer. Det är typsikt för många olika hudåkommor med olika typer av skador. De huvudsakliga faktorerna är: ökad talgproduktion, reaktioner på vanliga hudbakterier och tilltäppta porer.

Svår acne kan få psykologiska och sociala konsekvenser och leda till försämrad livskvalitet.

Mild:

Pormaskar och blemmor.

Måttlig:

Blemmor och finnar.

Svår:

Finnar och knölar.

Mycket allvarlig:

Knölar, cystor och ärr.

hudtyp

TORR HUD
NORMAL HUD
FET HUD

Fysiska egenskaper för torr hud:

 • Mycket liten talgproduktion och/eller uttorkat hornlager.
 • Det är särskilt vanligt hos kvinnor.
 • Orsaker: medfött eller på grund av yttre faktorer som förändrar hudbarriären.
 • Hornlagrets helhet.

Synliga tecken:

 • Glåmig och torr hud.
 • Huden tenderar att rodna och fjälla på grund av dess känslighet för yttre faktorer.
 • Porer syns knappt eller inte alls.
 • Vissa områden kan flagna.

Vid beröring:

 • Huden känns grov. Huden är elastisk och flexibel.
 • Huden känns tunn när man vidrör den.

Kännetecken:

 • Bristen på skydd leder till uttorkning.
 • Huden är känslig för dåligt väder: kyla, vind och liknande.
 • Huden är känslig för tvål, rengöringsmedel, antiseptiska produkter och annat.
 • Huden blir röd när den utsätts för solen, inte brun.

Fysiska egenskaper för normal hud:

 • Lagom talgproduktion.
 • Hornlagret är väl återfuktat.
 • Lagom utsöndring.
 • Hornlagrets helhet.

Synliga tecken:

 • Måttlig lyster, något matt.
 • Jämn hudton.
 • Generellt fräsch och ljus.
 • Porer är omärkliga för blotta ögat.

Vid beröring:

 • Slät och sammetslen vid beröring, utan att kännas gropig.
 • Huden är elastisk och flexibel.

Kännetecken:

 • Huden tål tvål bra på grund av sin goda barriär.
 • Huden blir måttligt brun i solen.
 • Huden klarar olika väder bra.
 • Drar snabbt ihop sig om man klämmer på den.

Fysiska egenskaper för fet hud:

 • Hög talgproduktion.
 • Vanlig hos både män och kvinnor mellan 15 och 20 år.
 • Den här hudtypen rodnar ofta.
 • Ibland kan personer med fet hud svettas mycket.

Synliga tecken:

 • Är ofta blank och glansig, särskilt i mitten av ansiktet.
 • Mitten av ansiktet kan vara svullet: Allmän svullnad och svullna hårsäckar: porerna är insjunkna och syns tydligt.
 • Porerna syns.
 • Huden brukar inte rodna eller flagna.

Vid beröring:

 • Huden känns gropig och känns mjuk och fet.
 • Huden känns tjock när man vidrör den på grund av talgkörtlarnas storlek och aktivitet.

Kännetecken:

 • Stor skyddsförmåga.
 • Stor återhämtningsförmåga.
 • Den motstår åldrande mycket bra.
 • Den står emot solen bra och har bra pigments som inte bränns.