Kvalitetspolicy

Vårt mål på mesoestetic Pharma Group, S.L. är att erbjuda kunder och legitimerad personal säkra, innovativa och effektiva kosmetiska produkter, medicintekniska produkter, läkemedel samt kosttillskott. Vi skapar kompletta lösningar som är ett tillskott på marknaden för professionell estetisk medicin och förbättrar slutkonsumenternas hud och i förlängningen deras livskvalitet.

Kunderna står i fokus för allt vårt arbete och de är vår högsta prioritet. Vi arbetar för att göra dem och andra parter nöjda genom att erbjuda produkter och tjänster av högsta kvalitet. Därför arbetar vi intensivt varje dag för att anta nya utmaningar för att förnya, utveckla, tillverka och marknadsföra framgångsrika lösningar som tillgodoser kundernas behov och förväntningar.

Ledningen visar sitt engagemang genom att leda och etablera en strategi som grundar sig på investering i innovation och utveckling samt ett kvalitetsarbete som garanterar att vi använder de bästa processerna på ett hållbart och stabilt sätt för att ständigt förbättra både våra produkter och tjänster.

För att förverkliga strategin (för verksamheten och kvaliteten) som tagits fram av ledningen är vår viktigaste tillgång personalen på mesoestetic Pharma Group, S.L. Våra medarbetare är de som i slutändan ser till att vi kan uppnå våra viktigaste mål: skapa en suverän produkt som resulterar i att våra kunder och andra intresserade parter blir fullständigt nöjda. Därför strävar hela verksamheten efter att erbjuda och främja personlig och professionell utveckling genom att ta fram utbildningsplaner för var och en av våra medarbetare och våra samarbetspartner.

Denna kvalitetsstrategi är ett sätt att driva verksamheten och ger oss konkurrensfördelar genom att vi får nöjda interna och externa kunder, men den ser även till att vi lever upp till de strikta nationella och internationella standarder och regler som olika tillsynsorgan och hälsomyndigheter kräver, till exempel: Europaparlamentets och rådets förordning nr 1223/2009 om kosmetiska produkter, rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och ändringar, kommissionens direktiv 2003/94/EG om fastställande av principer och riktlinjer för god tillverkningssed i fråga om humanläkemedel och prövningsläkemedel för humant bruk (Good Manufacturing Practices), samt standarderna ISO 9001:2015 Kvalitetsledningssystem, ISO 22716:2007 Kosmetika - God tillverkningssed och ISO 13485:2016 Kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter.

 

Med vår kvalitetspolicy som vägledning arbetar vi på mesoestetic Pharma Group, S.L. ständigt med vår roll som ett rättvist företag som tar socialt och etiskt ansvar.

Ledningen

Viladecans, den 5 juli 2018